Вода

 • Опазване на водата чрез пречиствателни станции

  Водата. Тази безценна течност, без която живота на земята изобщо не би съществувал, в последните години е пдоложена на унищожително замърсяване. Замърсяване, което ако не се спре рано или късно би довело до непоправими последици. В последните две десетилития се чуства голям недостиг на чиста питейна вода. Това е резултат от замърсяването й. Затова се предприемат различни мерки за опазване и пречистване. Много често тези ...

 • Кръговрат на водата и значението му

  Водата е единственото вещество на Земята, което съществува в три агрегатни състояния. Тя се намира в непрекъснат кръговрат. Чрез водният кръговрат се осъществява връзка между живата и неживата природа, пренос на топлина и влага от едни към други географски ширини. Чрез рушителната, транспортната и акумулативната си дейност водата моделира релефа на земната повърхност. Всичко това показва колко важно е движението на водата за всички живи организми, ...

 • Влияние на водата върху човешкото тяло

  Водата притежава уникалните свойства, които я правят жизненоважна за човека и всички живи организми. Близо 70% от човешкият организъм е изграден от вода, а това я прави изключително важен фактор за да бъде нашето тяло здраво. В зависимост от много фактори пропорцията може и леко да се различава. Бебетата и децата имат по-голямо процентно съдържание на вода от възрастните. Жените имат по-малко процентно съдържание на ...

 • Водата е най-важна за живота на Земята

  Водата е живот. Използваме я всеки ден - за пиене, транспорт, производство на храна и електричество. Невинаги обаче си даваме сметка, че водните ресурси на планетата са на изчерпване. През ХХ век населението на света се е увеличило три пъти. Използването на вода обаче е нарастнало шестократно. Днес, 1,1 млрд. души нямат достъп до питейна вода, а 2,6 милиарда не разполагат с елементарни санитарни условия. Според различни ...

 • За какво е полезна морската вода

  Таласотерапията ( от гр. „талас” – море и „терапия” – лечение) е най-естественият от познатите методи на натуралната медицина. Тя се състои в използването на лечебните свойства на морската вода, биоклиматичните условия на крайбрежието, физическите упражнения и балансираното хранене. Първият таласотерапевт бил Хипократ. Той чул историята за един моряк, който си наранил ръката в открито море, но независимо, че дълго време се добирал до брега, раната не ...

 • SPA значи „здраве чрез вода”

  Кремове, лосиони, освежители на въздуха, ароматизатори за тоалетни – всичко е с надпис SPA. В действителност обаче малцина са наясно какво означава това съкращение. Някои вярват, че произлиза от името на градчето Спа в Белгия, прочуло се с лековитите си минерални извори. Други пък твърдят, че това е абревиатура на латинския израз Sanus Per Aquam „здраве чрез вода”. По време на апогея на Римската империя главнокомандващите на ...

 • Запасите от вода в Африка – 100 пъти по-големи от световните

  Сахара е синоним за суха, но само за лаиците. Според учени водата там се намира на дълбочина 75 метра и може да бъде 100 пъти повече от водните запаси по цялата повърхност на Земята. Изводът бе направен след създаването на детайлна карта на запасите от вода, разположени под пустинята Сахара и в други райони на африканския континент. Голяма част от ресурсите се намирали в северната част ...

 • Девненски извори бълват 3200 л. вода в секунда

  Малцина знаят, че в Лудогорското плато има доста минерална вода. Само измежду югоизточните му склонове бликат около 30 извора. Това са прочутите Девненски извори – най-големите карстови извори в България. Всяка секунда от тях се изливат около 3200 литра вода. Силно окарстените варовици на Лудогорското плато като сюнгер поемат падналите дъждовни води. В дълбочина тези води образуват много подземни потоци и реки. Най-голям и многоводен е Бездънният ...

 • Гейзерът в Сапарева баня е с най-горещата вода в света

  Водата на гейзера в Сапарева баня е най-горещата в света. В това се убеждаваме от сведенията в няколко енциклопедии за горещите извори в света. Водите на гейзера тук са с няколко градуса по-високи от италианските Софиони, Джурджитела и Липарските острови. Гейзерите са извори с периодично изригване на горещи водни пари и вода. Изригването трае до няколко минути и след известно успокояване се повтаря. Струята на най-високия гейзер стига до 80 м височина. Разпространението им е тясно свързано ...

 • Нивото на Световния океан се покачва безспирно

  Покачването на морското равнище не може да бъде предотвратено през следващите векове, дори ако се приложат най-строги ограничения на парниковите газове в атмосферата, което би довело до по-слабо повишаване на средните глобални температури. Покачването обаче може да се забави. Това казват учени-изследователи в областта на изменението на климата. Много научни изследвания показват, че повишаването на емисиите на парникови газове е отговорни за повишаването на глобалните средни ...