Въздух

  • Източници на замърсяване на въздуха. Електроцентрали

    Животът ни е немислим без въздух. Той представлява смесица от газове, най-важен сред които е кислородът. Последният е необходим за дишането на живите организми. За да произвеждат енергия, електроцентралите използват въглища, при изгарянето на които се освобождава въглероден диоксид. Въглеродният диоксид е главният замърсител на въздуха. Той е безцветен газ, чието повишено съдържание във въздуха предизвиква постепенно затопляне на климата, т.е. парников ефект. Повишените концентрации на въглероден диоксид ...

  • „Живите стени” в градовете пречистват градския въздух

    Създаването на "живи" стени от зелени растения в градовете може да осигури по-бърз и евтин начин за почистване на въздуха в градовете, отколкото мащабни инициативи като например борбата със задръстванията, казват учените еколози. Намаляване на нивото на уличното замърсяване с до 30 на сто може да бъде постигнато при най-ниска цена просто чрез посаждане на дървета, храсти и друга зеленина сред „гората" от бетон и стъкло ...

  • Пожари и вулкани също замърсяват въздуха

    Пустинният пясък, морската сол, вулканичната пепел и други форми на природно замърсяване допълнително увеличават и без друго покачващите се нива на замърсяване на въздуха и правят целта „чист въздух" още по-трудно постижима, особено за средиземноморските страни. Доклад, публикуван от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), отчита, че най-високите нива на замърсяване от природни замърсители са налице в Испания, която често страда от горски пожари. От 42 случая, ...