Климат

 • Климатични области в България

  България се характеризира с разнообразен климат. Тя се дели на пет климатични области: черноморска, планинска, умерено-континентална, преходно-континентална и континентално-средиземноморска. Областта, която се характеризира с черноморско климатично влияние, заема тясна ивица от крайбрежието на Черно море. Влиянието му се изразява главно в намаление на температурната амплитуда. Застудяванията през зимата в тази област не са толкова силно изразени спрямо останалите климатични области, а есенната температура е по-висока от пролетната. Планинската климатична област обхваща териториите с надморска височина над 1000 м. ...

 • Климатът в Национален парк „Централен Балкан”

  В Национален парк “Централен Балкан” се срещат различни видове климат: планински (над 1000 м. надморска височина); умерено-континентален (в северната част), преходно-континентален (на юг). Типични за Централния Балкан са ниските температури, бурните ветрове, обилните валежи, гъстите мъгли, честата и значителна облачност и силни ветрове. През пролетта са характерни фьоните – южни бурни ветрове, които достигат скорост от 18-20 метра в секунда. По южните склонове обикновено се усещат ...

 • Озонов слой

  Озоновият слой е от изключително значение за живота на Земята. Той е тази част от земната атмосфера, която поглъща по-голямата част от ултравиолетовите лъчи, излъчвани от Слънцето, и която е с относително висока концентрация на озон. В атмосферата обаче има вещества, които разрушават озона. Те са както естествено създадени в природата, така и резултат от човешката дейност. Сред озон-разрушаващите вещества са т.нар. фреони, използвани в хладилната техника, халоните – използвани в пожарогасителите; аерозолните козметични средства; различните ...

 • Влияние на глобалното затопляне върху рибите

  Промяната на климата в последните години е сред най-големите заплахи за природата и човечеството. Климатичното затопляне може да повлияе значително и на размера на обитателите на световните океани. Промените в климата изменят температурата и съдържанието на кислород във водите. Той пък е важен енергиен източник за водните обитатели. Колкото по-голяма е една риба, толкова повече кислород й е необходим, за да съществува и да се развива. Когато поради глобалното затопляне концентрацията на кислород във водите намалява, рибите ...